Hezký den,

    níže jsou uvedeny kontakty na členy výboru spolku a revizní komisi, včetně jejich agendy. Pro spojení s výborem můžete také použít společnou e-mailovou adresu seniorikvzo@seznam.cz
Senioři Karlovy Vary, z.s.


Klubovna

Nám. Dr. M. Horákové 4,  360 01 Karlovy Vary

IČ  08222878

vedoucí : Vlasta Dvořáková, tel. 732389330

telefon do kanceláře :  354 422 035

kr izový mobil : 604627665

informační hodiny :      úterý  9:00 - 15:00,   pátek  10:00 - 12:00

pěvecký kroužek :        pondělí 14:30 - 16:00


Bankovní spojení  -  FIO Banka   2401649969 / 2010

Chcete-li podpořit akce pro seniory pořádané naší ZO a přispět na provoz organizace,
můžete tak učinit prostřednictvím tohoto účtu. Děkujeme

e-mail : seniorikvzo@seznam.cz            webové stránky : www.seniorikvzo.czProč  spolek vznikl ?

-  Aby podpořili aktivitu svých členů i v pokročilejším věku

- Aby pomohli svým členům formou cenově přijatelných zájezdů  a exkurzí poznávát krásy naší vlasti, i poznat změny ke kterým došlo v naší zemi za posledních 25 let

-  Aby dále podporovali krátkdobé místní turistické aktivity ( Šlapáci )

- Aby upřednostnili aktivitu svých členů před kvantitou

- Aby nabídli svým členům možnost podívat se do zahraničí formou zájezdů do družebních měst v EU